Uitkomst ledenraadpleging over behoud/verkoop aula

Begin december 2020 zijn alle leden benaderd met de vraag over het wel of niet behouden van de aula. Het interim bestuur, die sinds oktober 2020 de bestuurstaken waarneemt, heeft de mogelijkheid om de aula terug te kopen van de huidige eigenaar.

Het bestuur is alleen bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen en vervreemden van registergoederen, mits hiervoor goedkeuring is verkregen van de algemene ledenvergadering.

Door de huidige coronamaatregelen is het echter niet mogelijk om de leden bijeen te roepen voor een algemene ledenvergadering. Daarom heeft het interim bestuur besloten tot een algemene ledenraadpleging. Alle leden zijn persoonlijk benaderd. Dit gebeurde per mail en voor zover er geen mailadres bekend was per brief. De brieven zijn verspreid in de week van 1-7 december.

Er was tot 18 december de gelegenheid om te reageren.

De uitkomst van de stemming is als volgt:

  • 230 stemmen voor behoud aula,
  • 177 stemmen tegen behoud aula,
  • 17 stemmen weet niet/ongeldig.

Met deze uitkomst van de ledenraadpleging zal het interim bestuur de bespreking voortzetten met de huidige eigenaar om te komen tot een overeenkomst voor het terugkopen van de aula.